Tag Archives: tấm nam châm dẻo

Nam châm dẻo dạng tấm

Nam châm dẻo dạng tấm
Nam châm dẻo dạng tấm được cắt sẵn kích thước theo mét hoặc theo khổ A4, A3 tiện sử dụng hoặc tiện lợi khi đưa vào máy in ...